Praca z systemem

 

Archer-DMS to, dostępny poprzez przeglądarkę internetową, system wspomagający usługi w zakresie przechowywania i archiwizowania dokumentów papierowych i elektronicznych.
Dzięki systemowi możliwe jest przejmowanie akt, udostępnianie w trybie on-line przechowywanych dokumentów, archiwizowanie dokumentów kadrowo-płacowych, porządkowanie całości zbiorów, prowadzenie bieżącej obsługi zbiorów oraz przekazaniebrakowanie dokumentów. Ponadto system umożliwia automatyczne generowanie raportów.
Unikalną funkcjonalnością jest możliwość wykorzystania tagów RFID i specjalnie przygotowanego sprzętu do śledzenia i inwentaryzacji dokumentów.

Fizyczna organizacja dokumentów

Koncepcja archiwum

Organizacja pracy

Firma

 • Konfiguracja danych firmy
 • Dane adresowe i kontaktowe

Uprawnienia i Role

 • Archiwista
 • Kurier
 • Magazynier
 • Kierownik
 • Klient

Pracownicy

 • Opcje profilu
 • Dane kontaktowe

Archer DMS – funkcje

 • archiwizacja, bezpieczne składowanie i zarządzanie informacją dowolnego typu,
 • zarządzanie dokumentami wirtualnymi (łączącymi różne rodzaje i formaty dokumentów fizycznych i elektronicznych),
 • klasyfikacja dokumentów (wg standardowego, ustawowego lub opartego na ustawowym -  firmowym RWA),
 • możliwość tworzenia wielu repozytoriów (np. osobne repozytoria dla dokumentów HR i klientów; dla różnych spółek z grupy kapitałowej) i zróżnicowania uprawnień dla nich,
 • szybkie wyszukiwanie dokumentów i informacji,
 • zaawansowane funkcje wyszukiwania (m.in. pełno tekstowe),
 • zarządzanie archiwizacją w czasie (np. powiadamianie o możliwości usunięcia dokumentów, które przekroczyły wymagany czas przechowywania),
 • rozbudowany system uprawnień i autoryzacji.

Archer DMS – technologia

 • rozwiązanie wieloplatformowe – możliwość zastosowania różnych SZBD (Oracle, MSSQL, PostgreSQL),
 • dostęp online, z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, do dokumentów i informacji,
 • nowoczesna, responsywna technologia Bootstrap,
 • otwartość i skalowalność - uniezależnienie się od kwestii fizycznego miejsca przechowywania dokumentów, możliwość udostępnienia dowolnej liczbie uprawnionych użytkowników,
 • komfort i sprawność pracy - dostęp przez przeglądarkę www,
 • możliwość pracy mobilnej (w tym na smartfonach i tabletach),
 • interfejsy API oraz WS do integracji z innymi systemami.

Możliwości i funkcjonalność

 • odzwierciedla tradycyjny sposób pracy z dokumentem papierowym,
 • umożliwia bezpośredni dostęp do żądanych informacji,
 • umożliwia bezpieczny dostęp do informacji bez jakichkolwiek ograniczeń,
 • system polski napisany pod kątem wymagań polskiego użytkownika i dostosowany do wymogów polskiego prawa.

Aspekty bezpieczeństwa

System zapewnia podstawowe funkcje bezpieczeństwa:

 • Autentyczność (ang. authenticity),
 • Niezaprzeczalność (ang. non-repudiation),
 • Poufność (ang. confidentality),
 • Integralność (ang. integrity),
 • Dostępność (ang. availability),
 • Rozliczalność (ang. accountability).

Moduł zleceń

 • Moduł zleceń umożliwia klientom zlecanie przygotowania dokumentów dostępnych w archiwum.
 • Klient może wyszukać dokumenty przy użyciu wyszukiwarki Archer DMS.
 • Można zlecić przygotowanie kilku dokumentów na raz.
 • Każde zlecenie jest obsługiwane przez archiwistę.
 • Klient i Archiwista jest informowany e-mailem o złożeniu i zmianie statusu zlecenia.
 • Archiwista ma dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu Archer DMS.

Skanowanie

 • Bezpośrednie skanowanie z urządzeń wielofunkcyjnych oraz skanerów.
 • Jednokrotne skanowanie dokumentów i dostarczanie w wiele miejsc docelowych (np. folder, e-mail, baza danych, system dokumentowy).
 • Centralne zarządzanie wszystkimi dokumentami w workflow.
 • Zaawansowane skanowanie z obróbką jakości i poprawy obrazu.
 • Odczytanie barkodów oraz pisma odręcznego.
 • Konwertowanie skanowanych dokumentów do przeszukiwanych PDF, WORD, EXCEL – i wielu innych formatów.

Identyfikacja obiektów

Możliwość wykorzystania różnych form identyfikacji:

 • Barcode,
 • QR Code,
 • RFID.

OCR

OCR umożliwia rozpoznawanie i indeksowanie treści znajdującej się w dokumentach. Wyszukana treść jest indeksowana w systemie i automatycznie powiązywana z dokumentem.

 • Wielojęzyczny, zintegrowany moduł OCR pobiera słowa kluczowe z dokumentów,
 • Wykorzystanie OCR do detekcji kodów kreskowych w dokumencie,
 • Pełno tekstowe wyszukiwanie dokumentów,
 • Wyszukiwanie dokumentów według jednego lub wielu kryteriów,
 • Opcje wyszukiwania dostosowane do funkcjonalności systemu.