Korzyści

 

Wybór systemu zapewniającego następujące funkcjonalności:

 • Czytelny, intuicyjny, przyjazny dla użytkownika interfejs systemu.
 • Wersjonowanie dokumentów.
 • Łatwość i częściowa automatyzacja dodawania dokumentów.
 • Możliwość edycji oraz zdefiniowania formularzy dla nowych rodzajów akt.
 • Zaawansowane wyszukiwanie.
 • Łatwość integracji z innymi aplikacjami wewnątrz firmy np. z systemem typu ERP.
 • Skalowalność systemu.
 • Zgodność systemu z ISO 9001 oraz wymaganiami Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 • Bezpieczeństwo systemu -bezpieczeństwo transmisji danych oraz mechanizmy szyfrowania oraz kompresji.
 • Odpowiednie ustawienie struktury zapisywania dokumentów (odzwierciedlenie struktury papierowej).
 • Właściwy wybór indeksacji w trakcie archiwizacji dokumentów.
 • Dobrze zabezpieczona i zwymiarowana baza danych, najlepiej umieszczona na odrębnym serwerze.
 • Zapewnienie „disaster recovery” (zapasowego serwera z aplikacją  na wypadek awarii).
 • Zapewnienie szybkiej i bezpiecznej transmisji danych.
 • Możliwe określenie właściwej listy użytkowników oraz ich poziomu dostępu do archiwum (zasoby ludzkie)-nadawanie uprawnień.
 • Wraz ze wzrostem potrzeb i świadomości pracowników, możliwość rozbudowania systemu o dodatkowe funkcjonalności.
 • Zapewnienie ewentualnej integracji z innymi wewnętrznymi aplikacjami.
 • Wygodne zarządzanie poufnością danych.
 • Wysoka jakość i kompletność informacji.
 • Wygodne zarządzanie danymi.

Dlaczego Archer DMS?

 • Centralizacja obsługi dokumentów,
 • Redukcja kosztów związanych z zarządzaniem i archiwizacją dokumentów,
 • Sprawny nadzór nad przepływem dokumentów w organizacji,
 • Możliwość śledzenia przepływu dokumentów,
 • Optymalizacja rozmieszczenia dokumentów w fizycznym archiwum,
 • Redukcja kosztów pracy nad dokumentem,
 • Rozbudowa systemu zarządzania obiegiem dokumentów wraz z rozwojem firmy bez konieczności ponoszenia dużych nakładów finansowych,
 • Możliwość przechowywania dokumentów elektronicznych i obrazów dokumentów,
 • Szybka i łatwa lokalizacja dokumentu w archiwum,
 • Wysoki poziom bezpieczeństwa przechowywanych dokumentów.

Korzyści dla firm, które wdrożyły system AUREA BPM

 • Rozwiązanie oparte o system (już posiadany i szeroko wykorzystywany) AUREA BPM.
 • Automatyczne kierowanie przebiegiem pracy i zadaniami zgodnie ze strukturą organizacyjną, skrzynka zadań i kroków do wykonania dla każdego użytkownika, rejestrowanie i udostępnianie informacji o zdarzeniach, zmianach i aktualnym statusie spraw, uruchamianie powiadomień o określonych zdarzeniach, w określonym czasie, obsługa deadline’ów (dla całego procesu lub danego kroku), obsługa zastępstw, kontrolaraportowanie, komunikacja z systemami zewnętrznymi (np. import danych w określonym czasie), łatwość dostosowania środowiska pracy do potrzeb i preferencji użytkowników (język, ilość, rodzaj i sposób wyświetlania elementów, indywidualne filtry wyszukiwania i in.).