DMS

 

System klasy DMS (Document Management) to rozwiązanie wspomagające zarządzanie dokumentami i ich przepływem w firmie. Document Management System pozwala na:

 • zarządzanie zarówno obrazami dokumentów (zeskanowane dokumenty papierowe), jak i dokumentami elektronicznymi (pliki tekstowe, poczta elektroniczna, etc.),
 • automatyczne indeksowanie archiwizowanych dokumentów,
 • łączenie dokumentów w grupy tematyczne (np. dokumenty dostarczone na potrzeby udzielenia kredytu czy historia kontaktów z klientem),
 • zarządzanie przepływem dokumentów i ich obsługę (zamówienia, wypożyczenia, zwrot, brakowanie, przekazanie).

Funkcje DMS

 • rejestrowanie,
 • porządkowanie,
 • klasyfikacja,
 • system kontroli wersji,
 • archiwizacja danych,
 • powiadomienia osobiste bądź dla grup użytkowników o zmianach,
 • monitorowanie plików i folderów,
 • obsługa różnych formatów plików,
 • operacje przenoszenia, wysyłania w obieg, usuwania,
 • zarządzanie obiegiem dokumentów.

Korzyści biznesowe i operacyjne

 • redukcja kosztów operacyjnych i wzrost efektywności wewnętrznych i zewnętrznych procesów biznesowych,
 •  sprawny nadzór nad procesami i pracą w firmie,
 •  lepsza komunikacja wewnątrz organizacji,
 •  wzrost jakości obsługi klientów i partnerów,
 •  rozbudowa systemu zarządzania obiegiem dokumentów wraz z rozwojem firmy bez konieczności ponoszenia dużych nakładów finansowych.