Architektura techniczna systemu

 

Na pełną architekturę techniczną systemu Archer DMS składają się:

 • Stacje robocze (klienckie),
 • Serwer Aplikacji Systemu Archer DMS,
 • Serwery Usług,
 • Serwery Obszarów Danych,
 • Serwer Bazy Danych Systemu Archer DMS (Oracle 11g/12c, MS SQL, PostgreSQL i inne).

Stacje robocze (PC) połączone są z serwerami siecią komputerową typu Intranet, lub Internet i wymagają zainstalowania jedynie przeglądarki internetowej.

Instalacja

Instalacja systemu wymaga zastosowania serwera aplikacji oraz serwera bazy danych. System działa na serwerach aplikacji lub kontenerach serwletów obsługujących  Java EE 7. Silnik procesowy pracuje w oparciu o relacyjną bazę danych. Dane procesów mogą być przechowywane w jednym z dostępnych systemów RDBMS. Certyfikowane serwery aplikacji i kontenery serwletów to:

 • Oracle Glassfish
 • IBM WebSphere
 • JBoss AS
 • Apache Tomcat
 • Apache TomEE
 • Jetty
 • Oracle WebLogic