zawarPoznaj korzyści

systemu Archer DMS

Archer-DMS jest systemem służącym do archiwizacji i zarządzania dokumentami przedsiębiorstwa. Produkt dedykowany jest dla wszystkich przedsiębiorstw posiadających potrzebę archiwizowania dokumentów. 

W ramach wdrożenia systemu wykonywana jest analiza i zamodelowanie archiwum, a także integracja z innymi wykorzystywanymi w przedsiębiorstwie systemami.

Wdrożenie Archer-DMS zapewni osiągnięcie następujących korzyści:

 

 • Redukcja kosztów związanych z zarządzaniem i archiwizacją dokumentów,
 • Sprawny nadzór nad przepływem dokumentów w organizacji,
 • Możliwość śledzenia przepływu dokumentów,
 • Optymalizacja rozmieszczenia dokumentów w fizycznym archiwum,
 • Redukcja kosztów pracy nad dokumentem,
 • Rozbudowa systemu zarządzania obiegiem dokumentów wraz z rozwojem firmy
 • bez konieczności ponoszenia dużych nakładów finansowych,
 • Możliwość przechowywania dokumentów elektronicznych i obrazów dokumentów,
 • Szybka i łatwa lokalizacja dokumentu w archiwum,
 • Wysoki poziom bezpieczeństwa przechowywanych dokumentów.

Zastosowania

systemu Archer DMS

Archiwizacja i zarządzanie dokumentami są zagadnieniami, z którymi stykają się wszystkie przedsiębiorstwa niezależnie od wielkości oraz specyfiki działania. Odpowiednia administracja i kontrola nad przepływem dokumentów w organizacji wpływa na efektywność jej działania. 

Odpowiedzią na problemy związane z utworzeniem i utrzymaniem archiwum jest Archer-DMS.


System dedykowany jest dla przedsiębiorstw różnych typów w szczególności wymagających obsługi w zakresie:

 • rejestracji dokumentów elektronicznych,
 • rejestracji obrazów dokumentów,
 • zarządzania dokumentami,
 • archiwizacji dokumentów,
 • śledzenia przepływu dokumentów w organizacji,

 

 • szybkiej i sprawnej lokalizacji dokumentów  w archiwum,
 • wizualizacji fizycznego archiwum dokumentów,
 • wizualizacji ścieżek przepływu dokumentów,
 • optymalizacji rozmieszczenia dokumentów.